Texas Mirror

Texas Mirror

Regular price
$59.00
Sale price
$59.00

Interior Size 20" x 20" 

Exterior Size 27" x 27"